Top banner 1

MENGENAI JKM

INFO BAHAGIAN

PENGENALAN
Bahagian Kawalan Standard (QS) bertanggungjawab terhadap pengurusan kualiti, inovasi, penerbitan dokumen dan inspektorat Jabatan. Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk menguruskan pelaksanaan mesyuarat dan menyelaras penyebaran maklumat Jabatan kepada orang ramai. Bahagian ini terdiri daripada empat (4) pecahan cawangan seperti berikut:
  1. Cawangan ISO
  2. Cawangan Inovasi
  3. Cawangan Keurusetiaan dan Dokumentasi
  4. Cawangan Inspektorat
VISI
Perkhidmatan kebajikan yang mematuhi standard dan berkualiti.

MISI
Penerapan budaya kreativiti dan berinovasi dalam pengurusan perkhidmatan kebajikan.