Top banner 1

MENGENAI JKM

FUNGSI BAHAGIAN

1.    CAWANGAN DASAR DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA KERJA SOSIAL
 
 1. Menyelaras komitmen Kerajaan terhadap resolusi, dasar, pelan tindakan dan konvensyen yang dipersetujui di peringkat kebangsaan dan antarabangsa yang berkaitan kerja sosial dan perkhidmatan kebajikan;
 2. Menyelaras dan memantau program/aktiviti di bawah kerjasama teknikal dengan badan antabangsa yang berkaitan kerja sosial dan perkhidmatan kebajikan;
 3. Menyelaras penyediaan laporan lawatan, persidangan, seminar dan bengkel peringkat antarabangsa dalam dan luar negara yang berkaitan kerja sosial dan perkhidmatan kebajikan;
 4. Mewujud dan mempertingkatkan jaringan kerjasama di peringkat antarabangsa yang berkaitan kerja sosial dan perkhidmatan kebajikan;
 5. Menguruskan persediaan untuk menghantar pegawai menghadiri mesyuarat, seminar, bengkel, persidangan dan lawatan peringkat antarabangsa di dalam dan luar negara yang berkaitan kerja sosial dan perkhidmatan kebajikan;
 6. Mengurus, memantau dan menyediakan maklum balas program kerjasama di antara Kerajaan dan badan antarabangsa;
 7. Urus setia mesyuarat berkaitan hubungan antarabangsa mengenai kerja sosial dan perkhidmatan kebajikan;
 8. Urus setia lawatan delegasi dari luar negara dan ke luar negara;
 9. Menyelaras isu-isu sosial di peringkat antarabangsa yang dirujuk ke Jabatan;
 10. Merancang dan menggubal dasar dan pelan tindakan berkaitan kerja sosial dan perkhidmatan kebajikan;
 11. Menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar dan pelan tindakan berkaitan kerja sosial dan perkhidmatan kebajikan;
 12. Penyelarasan semakan, pindaan dan penggubalan akta, peraturan dan kaedah di bawah bidang kuasa jabatan;
 13. Merancang dan melaksana siri penerangan dan advokasi kepada orang awam, pegawai JKM, kakitangan agensi kerajaan dan kumpulan sasar mengenai perkhidmatan dan program jabatan;
 14. Menyediakan  maklumat berkaitan Undang-undang, Peraturan-peraturan dan konvensyen yang ditandatangani negara untuk penerbitan dan disebarkan melalui bahan bercetak (brosur/pamplet/kalendar/dairi dll), penyiaran di  media cetak dan elektronik dan sebagainya;
 15. Menyelaras dan memberi maklum balas berhubung Dasar dan Pelan Tindakan kementerian dan agensi lain yang berkaitan dengan kumpulan sasar jabatan;
 16. Keurusetiaan dan penyelarasan urusan Parlimen peringkat Jabatan:
  1. Menyelaras dan mengedar pertanyaan Parlimen kepada Bahagian-Bahagian bagi penyediaan jawapan
  2. Menyelaras  dan mengemukakan jawapan Parlimen kepada Bahagian Dasar KPWKM
  3. Menyediakan jawapan bagi pertanyaan Parlimen yang berulang
  4. Menyelaras pegawai bertugas di Parlimen
  5. Memastikan kehadiran pegawai yang bertanggungjawab hadir ke Parlimen pada hari pertanyaan berlangsung bagi membantu YBMenteri menjawab
  6. Menyelaras pegawai bertugas hadir ke Parlimen pada setiap hari Parlimen bersidang
  7. Memastikan pegawai yang menjawab pertanyaan Parlimen hadir pada setiap kali Bengkel Penyediaan Jawapan Parlimen dijalankan
  8. Memaklumkan Pegawai Pengurusan Tertinggi hadir ke Parlimen pada setiap kali sesi penggulungan.

 
2.    CAWANGAN DASAR DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA KANAK-KANAK

 
 1. Menyelaras komitmen Kerajaan terhadap resolusi, dasar, pelan tindakan dan konvensyen yang dipersetujui di peringkat kebangsaan dan antarabangsa berkaitan kanak-kanak;
 2. Menyelaras dan memantau program/aktiviti di bawah kerjasama teknikal dengan badan antabangsa berkaitan kanak-kanak;
 3. Menyelaras penyediaan laporan lawatan, persidangan, seminar dan bengkel peringkat antarabangsa dalam dan luar negara berkaitan kanak-kanak;
 4. Mewujud dan mempertingkatkan jaringan kerjasama di peringkat antarabangsa berkaitan kanak-kanak;
 5. Mengurus, memantau dan menyediakan maklum balas program kerjasama di antara Kerajaan dan badan antarabangsa;
 6. Menguruskan persediaan untuk menghantar pegawai menghadiri mesyuarat, seminar, bengkel, persidangan dan lawatan peringkat antarabangsa di  dalam dan luar negara berkaitan kanak-kanak;
 7. Urus setia mesyuarat berkaitan hubungan antarabangsa mengenai kanak-kanak;
 8. Urus setia lawatan delegasi dari luar negara dan ke luar negara berkaitan kanak-kanak;
 9. Menyelaras isu-isu kanak-kanak di peringkat antarabangsa yang dirujuk ke Jabatan;
 10.  Merancang dan menggubal dasar dan pelan tindakan berkaitan kanak-kanak;
 11.  Menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar dan pelan tindakan kanak- kanak;
 12. Penyelarasan semakan, pindaan dan penggubalan akta, peraturan dan kaedah    di bawah bidang kuasa jabatan;
 13.  Merancang dan melaksana siri penerangan dan advokasi kepada orang awam, pegawai JKM, kakitangan agensi kerajaan dan kumpulan sasar mengenai perkhidmatan dan program jabatan;
 14. Menyediakan  maklumat berkaitan undang-undang, Peraturan-peraturan dan konvensyen yang ditandatangani negara untuk penerbitan dan disebarkan melalui bahan bercetak (brosur/pamplet/kalendar/dairi dll), penyiaran di  media cetak dan elektronik dan sebagainya;
 

 
3.    CAWANGAN DASAR DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA OKU

 
 1. Menyelaras komitmen Kerajaan terhadap resolusi, dasar, pelan tindakan dan konvensyen yang dipersetujui di peringkat antarabangsa berkaitan OKU;
 2. Menyelaras pelaksanaan komitmen Kerajaan dengan agensi pelaksana di peringkat nasional berkaitan OKU;
 3. Menyelaras pelaksanaan komitmen antabangsa yang berkaitan  OKU;
 4. Menyelaras dan memantau program/aktiviti di bawah kerjasama teknikal dengan badan antabangsa berkaitan OKU;
 5. Menyelaras penyediaan laporan lawatan, persidangan, seminar dan bengkel peringkat antarabangsa dalam dan luar negara berkaitan OKU;
 6. Mewujud dan mempertingkatkan jaringan kerjasama di peringkat antarabangsa berkaitan OKU;
 7. Menguruskan persediaan untuk menghantar pegawai menghadiri mesyuarat, seminar, bengkel, persidangan dan lawatan peringkat antarabangsa di dalam dan luar negara berkaitan OKU;
 8. Mengurus, memantau dan menyediakan maklum balas program kerjasama di antara Kerajaan dan badan antarabangsa;
 9. Urus setia mesyuarat berkaitan hubungan antarabangsa mengenai OKU;
 10. Urus setia lawatan delegasi dari luar negara dan ke luar negara berkaitan OKU;
 11. Menyelaras isu-isu OKU di peringkat antarabangsa yang dirujuk ke Jabatan;
 12. Merancang dan menggubal dasar dan pelan tindakan berkaitan OKU;
 13. Menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar dan pelan tindakan berkaitan OKU;
 14. Penyelarasan semakan, pindaan dan penggubalan akta,peraturan dan kaedah berkaitan OKU;
 15. Merancang dan melaksana siri penerangan dan advokasi kepada orang awam, pegawai JKM, kakitangan agensi kerajaan dan kumpulan sasar mengenai perkhidmatan dan program jabatan;
 16. Menyediakan  maklumat berkaitan Undang-undang, Peraturan-peraturan dan konvensyen yang ditandatangani negara untuk penerbitan dan disebarkan melalui bahan bercetak (brosur/pamplet/kalendar/dairi dll), penyiaran di  media cetak dan elektronik dan sebagainya;
 

 
4.    CAWANGAN DASAR DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA WARGA EMAS

 
 1. Menyelaras komitmen Kerajaan terhadap resolusi, dasar, pelan tindakan dan konvensyen yang dipersetujui di peringkat antarabangsa berkaitan warga emas;
 2. Menyelaras pelaksanaan komitmen antarabangsa yang berkaitan dengan warga emas;
 3. Menyelaras dan memantau program/aktiviti di bawah kerjasama teknikal dengan badan antabangsa berkaitan warga emas;
 4. Menyelaras penyediaan laporan lawatan, persidangan, seminar dan bengkel peringkat antarabangsa dalam dan luar negara berkaitan warga emas;
 5. Mewujud dan mempertingkatkan jaringan kerjasama di peringkat antarabangsa berkaitan warga emas;
 6. Mengurus, memantau dan menyediakan maklum balas program kerjasama di antara Kerajaan dan badan antarabangsa;
 7. Menguruskan persediaan untuk menghantar pegawai menghadiri mesyuarat, seminar, bengkel, persidangan dan lawatan peringkat antarabangsa di dalam dan luar negara berkaitan warga emas;
 8. Urus setia mesyuarat berkaitan hubungan antarabangsa mengenai warga emas;
 9. Urus setia mesyuarat luar negara berkaitan warga emas;
 10. Urus setia lawatan delegasi dari luar negara dan ke luar negara berkaitan warga emas;
 11. Menyelaras isu-isu warga emas di peringkat antarabangsa yang dirujuk ke Jabatan;
 12. Menyelaras pelaksanaan komitmen Kerajaan dengan agensi pelaksana di peringkat nasional berkaitan warga emas dan orang papa;
 13. Merancang dan menggubal dasar dan pelan tindakan berkaitan warga emas dan orang papa;
 14. Menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar dan pelan tindakan berkaitan warga emas dan orang papa;
 15. Penyelarasan semakan, pindaan dan penggubalan akta, peraturan dan kaedah berkaitan warga emas dan orang papa;
 16. Merancang dan melaksana siri penerangan dan advokasi kepada orang awam,   pegawai JKM, kakitangan agensi kerajaan dan kumpulan sasar mengenai perkhidmatan dan program jabatan;
 17. Menyediakan  maklumat berkaitan Undang-undang, Peraturan-peraturan dan konvensyen yang ditandatangani negara untuk penerbitan dan disebarkan melalui bahan bercetak (brosur/pamplet/kalendar/dairi dll), penyiaran di  media cetak dan elektronik dan sebagainya.