Top banner 1

MENGENAI JKM

PROFIL PENGARAH BAHAGIAN

Nama     : Dr. Zaitol binti Salleh
Jawatan: Pengarah Bahagian Kawalan Standard
Telefon  : 03-8323 1999
Faks      : 03-8323 2094
E-mel     : zaitol@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 04/07/2018