Top banner 1

MENGENAI JKM

INFO BAHAGIAN

Objektif :
Untuk menentukan segala urusan pekhidmatan berkaitan perundangan dikendalikan mengikut peruntukan,amalan dan kehendak Akta, Peraturan-Peraturandan Kaedah-Kaedah yang ditetapkan.


Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan (Bahagian PU) telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan elemen penguatkuasaan di bawah  akta-akta berikut:
i.  Akta Kanak-Kanak 2001
ii.  Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Pindaan 2012)
iii. Akta Pusat Jagaan 1993 (Pindaan 2007)
iv. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Pindaan 2007)
v.  Akta Orang Papa 1977
 

Bahagian PU terbahagi kepada tiga cawangan utama iaitu:
i. Cawangan Perundangan
ii. Cawangan Pematuhan
iii. Cawangan Aduan dan Siasatan