Top banner 1

MENGENAI JKM

PROFIL PENGARAH BAHAGIAN

Nama     : Hjh.Wan Zarina bt. Wan Salleh
Jawatan: Pengarah Bahagian Psikologi dan Kaunseling
Telefon  : 03-8323 2225
Faks      : 03-8323 2051
E-mel    : wan_zarina@jkm.gov.my