Top banner 1

MENGENAI JKM

FUNGSI BAHAGIAN

CAWANGAN PEMATUHAN
A) PENGURUSAN AKTA KEGANASAN RUMAHTANGGA 1994 (AKTA 521) 
 1. Menyelaras, memantau dan mengawalselia pelaksanaan Akta;
 2. Memberi khidmat nasihat dan konsultansi berkaitan AKRT
B) AKTA ORANG PAPA 1977
 1. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan AOP;
 2. Memantau pelaksanaan operasi pengemis dan orang papa;
 3. Menyelaras dan memantau kemasukan kes ke institusi di bawah AOP
 4. Memberi khidmat nasihat berkaitan AOP

CAWANGAN PEMERIKSAAN

A) PENGURUSAN AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 [Akta 308]
 1. Memantau pelaksanaan pemeriksaan mengejut TASKA
 2. Memantau penyediaan Laporan Pemeriksaan Mengejut
 3. Merujuk ke Cawangan Siasatan ketidakpatuhan terhadap Akta dan Peraturan

B) PENGURUSAN AKTA PUSAT JAGAAN 1993 [Akta 506]
 1. Memantau dan menyelaras pendaftaran Pusat Jagaan di bawah kategori Harian dan Berkediaman
 2. Memberi nasihat dan konsultansi berkaitan pendaftaran pusat jagaan
 3. Menyelaras dan memantau pematuhan Akta Pusat Jagaan 1993, Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994 serta Garis Panduan berkaitan
 4. Memantau pelaksanaan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan mengejut Pusat Jagaan yang dijalankan di peringkat negeri
 
CAWANGAN SIASATAN
 
A) PENGURUSAN KES ADUAN BERKAITAN AKTA DI BAWAH JABATAN
 1.  Merekod, mengurus dan menyelaras setiap aduan berkaitan dengan kesalahan atau pelanggaran perintah/arahan di bawah Akta TASKA 1984 [Akta 308], Akta Pusat Jagaan 1993 [Akta 506], Akta Kanak-Kanak 2001[Akta 611], Akta Orang Papa 1977 [Akta 183], Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [Akta 521] dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan;
 2. Mengemukakan maklum balas awal terhadap aduan yang diterima; dan
 3. Mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas pihak yang melakukan kesalahan di bawah Akta-Akta dan peraturan-peraturan berkaitan 
 
B) PENGUATKUASAAN AKTA TASKA 1984 [AKTA 308]
 
 1. Melakukan siasatan awal terhadap aduan / laporan pemeriksaan yang diterima berkaitan dengan kesalahan di bawah Akta TASKA 1984 dan Peraturan-Peraturan TASKA 2012;
 2. Memantau pelantikan pasukan penyiasat yang terdiri daripada Pegawai Penyiasat, Penolong Pegawai Penyiasat dan Jurufoto;
 3. Memastikan proses-proses awal siasatan dilaksanakan;
 4. Mengemukakan kertas siasatan kepada Ketua Pengarah untuk tindakan penguatkuasaan Arahan Bertulis Ketua Pengarah, 
 5. Menyelaras dan memantau pelaksanaan tindakan lak ke atas TASKA;
 6. Menyedia dan menganalisa Statistik Tindakan Penguatkuasaan TASKA; dan
 7. Merekodkan setiap tindakan penguatkuasaan dalam buku Daftar Tindakan Penguatkuasaan TASKA  
C) PENGUATKUASAAN AKTA PUSAT JAGAAN 1993 [AKTA 506]
 
 1. Melakukan siasatan awal terhadap aduan / laporan pemeriksaan yang diterima berkaitan dengan kesalahan di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 dan Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994;
 2. Memantau pelantikan pasukan penyiasat yang terdiri daripada Pegawai Penyiasat, Penolong Pegawai Penyiasat dan Jurufoto;
 3. Memastikan proses-proses awal siasatan dilaksanakan sebelum dikemukakan untuk tindakan lanjut;
 4. Mengemukakan kertas siasatan kepada Ketua Pengarah untuk tindakan penguatkuasaan Arahan Bertulis Ketua Pengarah, 
 5. Menyelaras dan memantau pelaksanaan tindakan lak ke atas pusat jagaan;
 6. Menyedia dan menganalisa Statistik Tindakan Penguatkuasaan pusat jagaan;
 7. Merekodkan setiap tindakan penguatkuasaan dalam buku Daftar Tindakan Penguatkuasaan pusat jagaan
 
D) PENGUATKUASAAN AKTA KANAK-KANAK 2001 [AKTA 611]
 1. Melakukan siasatan awal terhadap aduan / laporan pemeriksaan yang diterima berkaitan dengan kesalahan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan;
 2. Membuka dan melengkapkan kertas siasatan sekiranya tindakan penguatkuasaan wajar diambil untuk dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya (TPR) bagi tindakan pendakwaan;
 3. Menyediakan Laporan Bulanan Tindakan Penguatkuasaan pelanggaran perintah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001; dan
 4. Merekodkan setiap tindakan penguatkuasaan dalam buku Daftar Tindakan Penguatkuasaan Akta Kanak-Kanak 2001.

CAWANGAN PENDAKWAAN

A) PENDAKWAAN
 1. Mengkaji kertas siasatan dan memberikan pandangan  berkaitan penyediaan kertas siasatan untuk tujuan pendakwaan kepada Penyelaras Penguatkuasa Negeri (PPN), Pegawai Penyiasat dan Pegawai Pendakwa yang dilantik;
 2. Menjalankan pendakwaan kes yang telah ditetapkan perbicaraannya oleh Mahkamah;
 3. Memantau dan menyelaras pendakwaan kes-kes yang dijalankan di peringkat Negeri oleh PPN;
 4. Memantau dan memberikan pandangan berkaitan tatacara  pengurusan eksibit bagi kes-kes pendakwaan yang dijalankan;
 5. Menyelaras kes-kes rayuan, permohonan dan semakan kes di Mahkamah Tinggi bersama Unit PUU sekiranya perlu;
 6. Menyedia dan menganalisa statistik pendakwaan/perbicaraan kes-kes yang telah dijalankan.
 
B) PEWARTAAN
 1. Menyelaras dan menguruskan pewartaan pegawai dan kakitangan JKM di bawah Akta-Akta yang berkaitan;
 2. Menyelaras, menguruskan kelulusan Tempat Selamat dan  pewartaan institusi JKM dan pusat yang dikendalikan oleh NGO di bawah Akta-Akta yang berkaitan;
 3. Mengkoordinasi pelaksanaan pelantikan Penasihat Mahkamah Bagi Kanak-Kanak; dan
 4. Menguruskan pengeluaran kad kuasa pegawai dan kakitangan JKM yang telah diwartakan di bawah Akta-Akta yang berkaitan.
 
C) ADVOKASI UNDANG-UNDANG
 1. Memberi khidmat nasihat berkaitan pelaksanaan akta di bawah bidang kuasa Bahagian;
 2. Menyelaras, melaksana dan memberi khidmat nasihat berkaitan pelaksanaan program advokasi dan literasi undang-undang di bawah bidang kuasa bahagian.