Top banner 1

MENGENAI JKM

INFO BAHAGIAN

PENGENALAN BAHAGIAN 
Bahagian Kebajikan Produktif  mula diwujudkan pada Januari 2014 lanjutan daripada penstrukturan semula JKM yang mana sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Pembangunan Sosio Ekonomi dan Bantuan. Tahun 2017 Bahagian ini mempunyai empat (4) Cawangan utama iaitu:-

          1.      Cawangan Pegurusan Bantuan
          2.      Cawangan Pembangunan Klien Produktif 
          3.      Cawangan Krisis dan Bencana
    
     4.      Cawangan Keusahawanan Sosial
 
 
FUNGSI BAHAGIAN 
Menyelaras pemberian bantuan kepada kumpulan sasar Jabatan serta mengatur pelan strategi untuk mempertingkatkan taraf sosioekonomi penerima bantuan ke arah hidup berdikari dan menguruskan mangsa-mangsa bencana di pusat pemindahan.
 
Cawangan Pengurusan Bantuan
  • Memantapkan pengurusan bantuan yang efisien, cekap dan cepat bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. 
Cawangan Pembangunan Klien Produktif
  • Merancang, memantau, menyelaras dan meningkatkan penglibatan Klien JKM dalam program-program productive welfare melalui bantuan Geran Pelancaran dan jaringan kerjasama strategik  inter agensi berkaitan dalam aspek pemberian dana/ kemahiran/ kepakaran dan pemantauan  dalam membangun penerima bantuan ke arah berdikari.
Cawangan Krisis dan Bencana
  • Menyelaras dan memastikan tanggungjawab JKM dalam pengurusan bencana mengikut Arahan MKN 20 (Semakan Semula) dapat dilaksanakan dengan cekap, bersepadu dan berkesan.
Cawangan Keusahawanan Sosial
  • Merancang, memantau dan menyelaras penglibatan klien JKM dalam projek pemerkasaan ekonomi di Pusat-pusat Aktiviti dan Institusi JKM.
  • Menggembeleng potensi kumpulan sasar berkeperluan khas agar lebih produktif menerusi penyertaan dalam aktiviti keusahawaan social (social enterprise)