Top banner 1

MENGENAI JKM

FUNGSI BAHAGIAN

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT

1. FUNGSI CAWANGAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN SISTEM
 
 • Mengenalpasti keperluan pengkomputeran dan sistem aplikasi Jabatan 
 • Membangunkan sistem aplikasi Jabatan 
 • Mengendalikan urusan pemasangan sistem 
 • Mengkaji dan membuat penilaian prestasi sistem aplikasi 
 • Membangun dan menguruskan sistem pangkalan data Jabatan 
 • Memantau sistem dan aplikasi mematuhi tahap kualiti dan piawai yang ditetapkan 
 • Merancang pembangunan penggunaan sumber teknologi maklumat 
 • Mengurus dan menyelenggara portal JKM 
 • Merancang dan menyediakan kertas-kertas kerja berkaitan pembangunan sistem 
 • Mengurus perolehan perisian. 
 • Menganggotai Jawatankuasa ICT peringkat Jabatan dan Kementerian (JPICT) bagi melaporkan kedudukan projek ICT agensi dan pembentangan projek pembangunan ICT untuk kelulusan Kementerian

2. FUNGSI CAWANGAN INFRASTRUKTUR, SEKURITI DAN SOKONGAN TEKNIKAL
 
 • Memastikan keselamatan rangkaian Jabatan 
 • Mengurus masalah kerosakan dan menaiktaraf peralatan ICT. 
 • Mengurus perolehan perkakasan. 
 • Mengemaskini dan memantau sistem Helpdesk Online bagi mengendalikan aduan dan masalah teknikal secara online
 • Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah perisian dan perkakasan. 
 • Mengurus dan menyelia pengoperasian emel 1GovUC Jabatan 
 • Memantau pengoperasian rangkaian 1Gov*Net JKM 
 • Penyeliaan pengoperasian DRC JKM 
 • Penyeliaan pengoperasian Sistem MyGSOC 
 • Pelaksanaan Backup Aplikasi 
 • Melaksana dan mengawasi Sistem Pengoperasian Jabatan