Top banner 1

MENGENAI JKM

SENARAI PENGURUSAN TERTINGGI

 
Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat
YBhg. Dato' Zulkiply b. Ramli
 


Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)
Mohd. Fazari b. Mohd Salleh
 

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Zulkifli b. Ismail


Pengarah
Bahagian Perancangan & Pembangunan (PP)
Fatimah Zuraidah bt. Salleh


Pengarah
Bahagian Pengurusan (P)
Zalinah bt. Mohd Yusof


Pengarah
Bahagian Kanak-kanak (KK)
Arfan b. Sulaiman


Pengarah
Bahagian Kawalan Standard (QS)
Cik Nor Tipah binti Majin


Pengarah
Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM)
Che Samsuzuki B. Che Noh


Pengarah
Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU)
Dr. Zaitol bt. Salleh


 Pengarah
Bahagian Warga Emas (WE)
Said b. Sidup


Pengarah
Bahagian Kebajikan Produktif (PW)
Azmi b. Abd Karim


Pengarah
Bahagian Perundangan & Penguatkuasaan (PU)
Roslan b. Baba


Pengarah
Bahagian Kaunseling & Psikologi (K)
Ahmad b. Rashid


Pengarah
Bahagian Pengurusan Maklumat (PM)
Siti Norbaya bt. Shaharul Anwar


Pengarah
Bahagian Komuniti (PK)
Kosong


Pengarah
Bahagian Dasar & Hubungan Antarabangsa (DSA)
Ruhaini bt. Haji Zawawi