Top banner 1

MENGENAI JKM

SENARAI PENGURUSAN TERTINGGI

 
Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat
Mohd. Fazari b. Mohd Salleh
 


Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)
Rosmahwati bt. Ishak
 

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Zulkifli b. Ismail


Pengarah
Bahagian Perancangan & Pembangunan (PP)
Wan Noraidah bt. Wan Mohd. Zain


Pengarah
Bahagian Pengurusan (P)
Zalinah bt. Mohd Yusof


Pengarah
Bahagian Kanak-kanak (KK)
Arfan b. Sulaiman


Pengarah
Bahagian Kawalan Standard (KS)
Dr. Zaitol bt. Salleh


Pengarah
Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM)
Hezleen bt Hassan


Pengarah
Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU)
Dato' Maria Bernard Sinsoi


Pengarah
Bahagian Dasar & Hubungan Antarabangsa (DHA)
Ruhaini bt. Haji Zawawi 


Pengarah
Bahagian Kebajikan Produktif (KP)
Che Samsuzuki B. Che Noh


Pengarah
Bahagian Perundangan & Penguatkuasaan (PU)
Kosong


Pengarah
Bahagian Psikologi & Kaunseling (PK)
Wan Zarina bt. Wan Salleh


Pengarah
Bahagian Warga Emas (WE)
Azmir b. Kassim


Pengarah
Bahagian Komuniti (K)
Nor Tipah binti Majin


Pengarah
Bahagian Pengurusan Maklumat (PM)
Siti Norbaya bt. Shaharul Anwar