Profil Pengarah Bahagian

  Nama : Arfan bin Sulaiman
  Jawatan: Pengarah Bahagian Perancangan dan Pembangunan
  Telefon: 03-8323 1924
  Faks    : 03-8323 2048
  E-mel   : arfan@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 16/07/2024