Fungsi Bahagian

FUNGSI BAHAGIAN 
  • Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) ditubuhkan pada 1 Februari 2007.
  • Bertanggungjawab dalam merancang dan melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat kepada pesalah yang dijatuhkan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat.
  • Pada 1 April  2013, Bahagian PKM telah dipertanggungjawab ke atas pentadbiran dan pengurusan Rumah Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang (lelaki dewasa) di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 207 { Akta 670 }
  • Bahagian ini terdiri daripada tiga(3) buah cawangan iaitu :
            i.   Cawangan Perlindungan dan & Advokasi
           ii.   Cawangan Pelaksanaan  Perintah Khidmat Masyarakat 
           iii.  Cawangan Pemerkasaan 


  KUMPULAN SASAR 
  • Pesalah Perintah Khidmat Masyarakat
  • Mangsa Pemerdangan Orang ( Lelaki  Dewasa )

PERKHIDMATAN BAHAGIAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT 
  • Penyediaan Laporan Sosial oleh Pegawai PKM bagi Pesalah  Muda sekiranya diminta oleh Mahkamah.
  • Pelaksanaan  PKM  kepada  Pesalah Muda, Pesalah Dewasa dan Kanak-Kanak yang diperintahkan oleh Mahkamah bagi menjalani Perintah Khidmat Masyarakat.

PUNCA KUASA PKM 

1. Kanun Tatacara Jenayah  [ Akta 593 ]

    Subperenggan 293(1)(e)(i)(ii)(iii)
    PKM kepada Pesalah Muda yang berumur 18 hingga bawah 21 tahun

2. Akta Kanak- Kanak 2001 [ Akta 611 ]
   
Pindaan 2016 [ Akta A1511 ]
    Seksyen 31, Seksyen 32 dan Seksyen 33:
    PKM kepada Pesalah Muda dan Pesalah Dewasa berumur 21 tahun ke atas

3. Akta Kanak-Kanak 2002 [ Akta 611 ]
   
Seksyen 2016 [ Akta A1511 ]
    PKM  kepada Kanak-Kanak yang berumur 10 hingga bawah 18 tahun.
Tarikh Kemaskini : 03/08/2022