Top banner 1

MENGENAI JKM

PROFIL PENGARAH BAHAGIAN

Nama      : Kosong
Jawatan : Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU)                 
Telefon   : 03 - 8323 5000
Faks        : 03 - 8323 2063 
E-mel      : -
Tarikh Kemaskini : 03/11/2020