Profil Pengarah Bahagian

Nama      : Zuhami bin Omar
Jawatan : Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU)                 
Telefon   : 03 - 8323 5000
Faks        : 03 - 8323 2063 
E-mel      : zuhami@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 08/09/2022