Profil Pengarah Bahagian

Nama     : Hj Azmir Bin Kassim
Jawatan: Pengarah Kebajikan Produktif
Telefon  : 03-8323 2400
Faks      : 03-8323 2084
E-mel     : azmir@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 06/05/2021