Info Bahagian

PENGENALAN

Bahagian ini dulunya dikenali sebagai Bahagian Warga Tua dan Keluarga.Bagi memperkasa perkhidmatan Warga Emas di Malaysia, Pelan Transformasi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) tahun 2011-2015 telah membuat penstrukturan semula dan kini Bahagian ini dikenali sebagai Bahagian Warga Emas.
 
Bahagian ini merancang, melaksana dan memantau program dan aktiviti yang berkaitan dengan warga emas dalam menangani isu dan cabaran peningkatan warga emas di Negara ini.
 
Demi kesejahteraan warga emas, Bahagian ini dibahagikan kepada empat (4) cawangan iaitu
i) Cawangan Perkhidmatan Institusi
ii) Cawangan Pemerkasaan Warga Emas
iii) Cawangan Sokongan Sosial Warga Emas
iv) Cawangan Sekretariat Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara

FUNGSI BAHAGIAN
1. Memberi penjagaan dan perlindungan kepada warga emas di institusi kebajikan
2. Menyediakan penjagaan, perlindungan dan latihan kemahiran kepada orang papa
3. Mengukuhkan kerjasama serta perkongsian tanggungjawab antara agensi kerajaan dan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)
4. Mengutamakan kesaksamaan peluang untuk mengakses pelbagai sumber selaras dengan prinsip yang ditekankan di dalam Dasar Warga Emas Negara

 
Tarikh Kemaskini : 03/04/2019