Profil Pengarah Bahagian


Nama     : Wan Noraidah binti Wan Mohd Zain
Jawatan : Pengarah Bahagian Kanak-Kanak
Telefon   : 03-8323 2266
Faks       : 03-8323 2052
E-mel      : wannoraidah@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 26/04/2022