Info Bahagian

PENGENALAN
Bahagian Kawalan Standard bertanggungjawab menguruskan hal ehwal perkhidmatan Inspektorat, Kualiti, Inovasi, Penyelarasan Keurusetiaan dan Dokumentasi Penerbitan Jabatan. Lima (5) cawangan di bawah Bahagian ini adalah :
  1. Inspektorat
  2. Kualiti
  3. Inovasi
  4. Penyelarasan dan Keurusetiaan  
  5. Penerbitan dan Dokumentasi
Tarikh Kemaskini : 12/07/2024