Info Bahagian

PENGENALAN
Bahagian Kawalan Standard (KS) bertanggungjawab terhadap pengurusan kualiti, inovasi, keurusetiaan, penerbitan dokumen dan inspektorat Jabatan. Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk menguruskan pelaksanaan mesyuarat dan menyelaras penyebaran maklumat Jabatan kepada orang ramai. Bahagian ini terdiri daripada lima (5) pecahan cawangan seperti berikut:
  1. Cawangan Inspektorat
  2. Cawangan Kualiti
  3. Cawangan Inovasi
  4. Cawangan Penyelarasan dan Keurusetiaan  
  5. Cawangan Penerbitan dan Dokumentasi
Tarikh Kemaskini : 23/10/2023