Bahagian - Bahagian

Profil Pengarah Bahagian

Nama : Ruhaini binti Hj Zawawi

Jawatan: Pengarah (Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan)

Telefon: 03-8323 2333
Faks    :  03-8323 2058
E-mel   : ruhainiz@jkm.gov.my

Tarikh Kemaskini : 15/05/2020