Bahagian - Bahagian

Profil Pengarah Bahagian

Nama      : Mohamad Razuki bin Sibi
Jawatan : Pengarah Bahagian Psikologi dan Kanseling
Telefon   : 03-8323 2225
Faks       : 03-8323 2051
E-mel     : mrazuki@jkm.gov.my

Tarikh Kemaskini : 26/04/2022