Profil Pengarah Bahagian

Nama      : Liah binti Pariuk
Jawatan : Pengarah Bahagian Psikologi dan Kanseling
Asal        : Sabah
Status     : Berkahwin
Telefon   : 03-8323 2225
Faks       : 03-8323 2051
E-mel     : liah@jkm.gov.my

Tarikh Bertugas         :   01  September 2022 - kini

 
Tarikh Kemaskini : 09/01/2023