Profil Pengarah Bahagian

  
Nama      : Siti Fatimah binti Ismail
Jawatan : Pengarah Bahagian Psikologi dan Kanseling
Asal        : Pulau Pinang
Status     : Berkahwin
Telefon   : 03-8323 2225
Faks       : 03-8323 2051
E-mel     : siti@jkm.gov.my

Siti Fatimah binti Ismail anak kelahiran Pulau Pinang merupakan Pengarah Bahagian Psikologi dan Kaunseling di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beliau mula berkhidmat dalam Sektor Perkhidmatan Awam pada 4 Februari 2002 sebagai Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Rompin, Pahang. Selepas itu, beliau bergiat aktif dalam memberi latihan dan merangka perancangan serta pembangunan kepada kakitangan Jabatan. Beliau juga mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kebajikan masyarakat di pelbagai peringkat samada di Bahagian, Negeri dan Daerah. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Urus setia Lembaga Parol di Kementerian Dalam Negeri. Sepanjang berkhidmat sebagai Pegawai Kebajikan Masyarakat beliau turut menyumbangkan beberapa buah penulisan. Antaranya ialah:-
1. "Special Profile/ Coverage on JKM by Director General Department of Social Welfare,
2. Senario Penuaan di Malaysia: Sistem Sokongan Asas Komuniti,
3. Record of Discussions (RoD) On The Project On Successful Ageing: Community Based Programmes And Social Support System In Malaysia.
Tarikh Kemaskini : 27/07/2023