Top banner 1

MENGENAI JKM

PROFIL PENGARAH BAHAGIAN

   
 Nama     : Puan Mazura binti Ngah Abdul Manan
Jawatan  : Pengarah Bahagian Psikologi dan Kaunseling
Telefon  : 03-8323 2225
Faks      : 03-8323 2051
E-mel    : mazura_nam@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 12/02/2020